Pożyczki bezpłatne - za 0 zł, bez żadnych kosztów lub niskokosztowe 

Zetos - ​szybki proces wnioskowania i przejrzyste zasady

 - Kwota: 500 zł - 5000 zł. 
 ​- wiek: 18-65 lat, zamieszkanie na terenie Polski, posiadanie polskiego numeru PESEL i polskiego dowodu osobistego,
- posiadanie indywidualnego numer konta bankowego w banku działającym na terenie Polski, aktywny numer telefonu.