Blog o oddłużaniu.
Jak wyjść z długów.
Pomoc osobom zadłużonym.
                  
Start - Blog o finansach osobistych | Oddłużanie | Windykacja | Ochrona prywatności | Regulamin | O nas | Kontakt | Mapa serwisu


Oddłużanie - pomoc osobom zadłużonym

Jak wyjść z pętli zadłużenia? - 1 lipca 2018 r.

Każdy ma jakiś dług. Czasami jest tak duży, że nie da się z nim normalnie żyć. Warto wtedy poszukać pomocy, bo żadna sytuacja nie jest całkowicie beznadziejna. Są profesjonalne firmy, które w wyjściu z długów pomagają, a spytanie o pomoc jest zawsze bezpłatne. Potrzebujący niczym nie ryzykuje, a może wiele zyskać, np. obniżenie rat o kilkadziesiąt %. Dobrym rozwiązaniem jest też konsolidacja, czyli połączenie wszystkich długów w jeden kredyt, i spłacanie całego zadłużenia w jednej racie. Poniżej oferta firm i instytucji, które pomagają wyjść z kłopotów finansowych.

Pomoc osobom zadłużonym

Gdy wpada się w długi, czasami trudno jest znaleźć właściwy sposób pozbycia się zadłużenia. A nie jest wykluczone, że takie wyjście istnieje, i ktoś je może wskazać. Z pomocą dla osób zadłużonych przychodzi spółka PFG, podmiot polski z siedzibą we Wrocławiu. Firma działa już od wielu lat i pomogła tysiącom zadłużonych. Ich Plan Naprawczy obejmuje analizę raportów z BIG, BIK oraz ZBP, ponadto czyszczą historię kredytową, zmniejszają raty wszystkich zobowiązań i wycofują zajęcia komornicze. W tym roku przyznano im tytuł "Rzetelna Firma", objęty patronatem Krajowego Rejestru Długów. Kontakt jest całkowicie bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje, wystarczy podać imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail. Tak więc, jeżeli wiesz, że Twój dług należy teraz np. do: Kruk, Ultimo, GetBack, BEST, Presco, Debito, Kredyt Inkaso czy innego windykatora, lepiej skorzystać z usług PFG, żeby mieć pewność, że Twoje prawa - a masz ich sporo - będą bezwzględnie przestrzegane.
          Progress Finance Group, bo taka jest pełna nazwa tej firmy, pomaga również tym dłużnikom, którzy jedyną nadzieję widzą dla siebie już tylko w Upadłości Konsumenckiej. Takie rozwiązanie skierowane jest do osób, które ze względu na przeciwności losu straciły płynność finansową, a ich obecna sytuacja życiowa nie rokuje możliwości spłaty całości lub części zobowiązań. Jeżeli już nie radzisz sobie ze spłatą długu, lub sytuacje losowe zmusiły Cię do zawieszenia lub zaprzestania regularnych płatności, możliwe, że upadłość jest jedynym wyjściem z sytuacji. Ważne jest to, że przyczyny niewypłacalności powinny być niezależne, ale nie jest to absolutnie konieczne. Ponownie, kontakt i wstępna analiza są zawsze bezpłatne, więc niczym się nie ryzykuje. I jeszcze jedno - jeżeli Twoje problemy polegają tylko na tym, że sąd wysłał Ci Nakaz Zapłaty, możesz również uzyskać pomoc w złożeniu skutecznego sprzeciwu.

Rozwiązanie problemów z długami = konsolidacja

Jeżeli masz więcej niż 1 kredyt, warto rozejrzeć się za możliwością konsolidacji (połączenia) zadłużenia, i spłacić wszystkie zobowiązania jednym kredytem z niższą ratą. Sprawdziłem, gdzie obecnie najkorzystniej można wziąć kredyt konsolidacyjny.

Gwarancja niższej raty, dodatkowa gotówka na dowolny cel

Z mojego wieloletniego już doświadczenia wiem, że najchętniej kredyty konsoliduje (łączy) Alior Bank. Wszystkie płatności, w tym pożyczki gotówkowe, ratalne, samochodowe, karty kredytowe i jakiekolwiek inne – zostaną połączone i zamienione w jedną niską ratę, której oprocentowanie będzie niższe od 30 do 60 %. Podstawowe warunki ich oferty to: konsolidacja kredytów do 200 tys. zł, spłata rozłożona nawet na 12 lat, oprocentowanie jedynie 5,9 %, RRSO tylko 7,5 %! Gwarantują obniżenie raty, przy minimum formalności. Warto zacząć poszukiwania konsolidacji od tego banku, bo od poprzedniego roku w promocji o nazwie "Letnia Konsolidacja" dają dodatkową gotówkę bez prowizji - w wysokości do 20% sumy konsolidowanych kredytów z innych banków. Oczywiście samo zapytanie do niczego nie zobowiązuje, wystarczy tylko podać imię i nazwisko, telefon, email i Pesel, aby konsultant oddzwonił i przedstawił szczegóły konsolidacji.
Jeszcze jedna ważna rzecz na koniec - jeżeli akurat Alior Bank nie prowadzi promocji, proszę zwrócić uwagę na propozycję T-mobile Usługi Bankowe. Różni ich tak naprawdę tylko nazwa - te usługi w ich imieniu świadczy Alior Bank, oferując praktycznie identyczne warunki.

Pozostałe oferty konsolidacji

Najnowsza propozycja skonsolidowania długów należy do T-mobile. Oferują do 150 000 zł, i nie ma konieczności wskazywania poręczycieli. Wstępną decyzję dostaje się od razu po wypełnieniu wniosku, a formalności ograniczono do niezbędnego minimum. Okres kredytowania do 10 lat, akceptują różne źródła dochodu (np.umowa zlecenie).
        Jeżeli największe zaufanie masz w polskim banku, połączenia kredytów możesz szukać w PKO Banku Polskim. Ich oferta obejmuje Pożyczkę do 120 000 zł, z okresem kredytowania od 1 do 120 miesięcy. Ponadto dodają dodatkowe środki w wysokości do ¼ konsolidowanej kwoty. Zapewniają, że wypłata środków może nastąpić nawet w dniu złożenia wniosku kredytowego.
        Kredyty chętnie połączy również Credit Agricole. Twierdzą, że obniżą oprocentowanie nawet o 30 %, jeżeli klient ma dowolny kredyt gotówkowy. Najlepsze w ofercie są: niskie RRSO, w przykładzie reprezentatywnym na poziomie 12,1 %, oraz gwarancja, że rata będzie w takie samej wysokości przez cały okres umowy. Kredyt w kwocie do 150 000 zł na okres do 10 lat, można podwyższyć kwotę kredytu.
        Oprócz w/w banków uwagę zwraca propozycja, którą ma mBank. Warunki są atrakcyjne: 0% prowizji za udzielenie kredytu, do 150 tys. zł, okres kredytowania do 84 miesięcy. Automatycznie spłacają zobowiązania w innych bankach. Można skonsolidować kredyt gotówkowy, samochodowy, odnawialny, ratalny, a nawet kartę kredytową z innego banku. Dodatkowo oferują gotówkę na dowolny cel – do 20% kwoty przenoszonych zobowiązań.

Sprawdzenie BIK za darmo, ochrona przed wyłudzeniami

Swój BIK można teraz szybko i bezpłatnie sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej, zakładając konto próbne. Poznasz tutaj swoją ocenę punktową oraz historię kredytową, a dzięki alarmom wysyłanym na mail lub przez sms można zyskać ochronę przed wyłudzeniem kredytu i opóźnieniami w spłacie. Warto wiedzieć, czy ma się szansę na wymarzony kredyt - z tego wiarygodnego narzędzia korzystają też banki przy weryfikacji wniosków kredytowych. Chętni mogą skorzystać ze specjalnej oferty kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie ustawy o prawie bankowym.

Upadłość konsumencka - krok po kroku

Od 2015 roku każda osoba fizyczna ma prawo ogłosić upadłość. Oto, jak tego dokonać.
1. Przygotowanie wniosku do sądu
Opisując przyczyny upadłości należy bardzo szczegółowo i rzetelnie, nieczego nie ukrywając, opisać cały swój majątek, oraz okoliczności wpadnięcia w długi. Trzeba wykazać, że kłopoty finansowe były spowodowane nie ze swojej winy, lub też z rażącego niedbalstwa. Czyli np. utrata pracy i brak możliwości znalezienia innej za podobnym wynagrodzeniem będzie okolicznością działającą na naszą korzyść. W każdym wniosku do sądu warto też powołać się na względy słuszności lub humanitarne, czyli np. zły stan zdrowia uniemożliwiający pracowanie. Ale tak naprawdę to praktycznie wszystko będzie tu pasować, bo są to pojęcia nieprecyzyjne. Przy ich wskazaniu niedbalstwo lub wina mogą nie być brane pod uwagę.
Ponadto we wniosku trzeba dokładnie opisać swoje długi: kto jest wierzycielem (może być jeden lub więcej), jego (ich) dane, kwotę zadłużenia, termin spłaty długu (musi już on minąć). Należy też wpisać wierzytelności sporne i określić, z jaką ich częścią się zgadzamy, czyli część lub nic. Trzeba też opisać zabezpieczenia na swoim majątku: hipoteki i zastawy.
Wydaje się to skomplikowane, ale tak naprawdę wcale tak bardzo nie jest. Poza tym, jeżeli wniosek do sądu nie będzie zawierał czegoś istotnego, sąd wniosek odeśle i wskaże, co poprawić. Nie należy bać się samego sądu jako instytucji - jak każdy organ państwowy jest stworzony do pomocy obywatelowi. Warto pamiętać o tym, że dla sądu liczba wierzycieli i wysokość długu nie ma żadnego znaczenia - ważne są tylko okoliczności wpadnięcia w długi.
2. Postępowanie w sądzie
Gotowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu gospodarczego. Właściwy jest ten dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Opłata za złożenie wynosi 30 zł, ale jeżeli nawet na tyle dłużnika nie stać, może postarać się o zwolnienie z opłaty. Jak wspomniałem wcześniej, sąd zbada wniosek pod kątem formalnym - czy zawiera wszystkie konieczne informacje, czy jest prawidłowo uzasadniony. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały dokonane, sąd po 2 - 4 miesiącach postanawia ogłosić upadłość konsumencką.
W postanowieniu sąd: wskazuje dane upadłego; określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze sądowym i gospodarczym; wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; oraz wyznacza sędziego-komisarza i - co bardzo ważne - syndyka.
Postanowienie jest prawomocne w dniu jego ogłoszenia.
Prawomocne postanowienie o upadłości konsumenckiej powoduje zawieszenie oraz umorzenie wszystkich postępowań egzekucyjnych oraz zajęć dokonanych przez komornika. Teraz zostaną one zastąpione postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez wyznaczonego syndyka. Wymagalne stają się wszystkie zadłużenia - nawet te, które mimo problemów spłacaliśmy regularnie.
Uwaga - jeżeli upadły jest w związku małżeńskim, w którym ustanowiona jest wpólność majątkowa, z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek wchodzi do masy upadłości, a pomiędzy małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Współmałżonek zostaje wtedy wierzycielem upadłego i jak każdy inny wierzyciel może zgłosić swoją wierzytelność syndykowi. Natomiast jeżeli małżonkowie wspólnie wzięli kredyt, wobec upadłego zobowiązanie zostanie umorzone, a wobec współmałżonka nie - nadal będzie musiał spłacić całość.
3. Postępowanie upadłościowe
Teraz zaczyna działać syndyk. Ważne jest, aby nie ukrywać przed nim majątku, gdyż jeżeli syndyk to odkryje, może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego i z upadłości nici. Tu warto pamiętać, że syndyk wszystkiego nie zabiera - zostawia rzeczy osobiste, pościel, żywność, drobne sprzęty oraz leki. Także pieniądze w części pozwalającej na przeżycie i dojazdy do pracy. Nie zabiera też różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Syndyk ma za zadanie ustalić skład i wartość masy upadłości, tj. majątku i dochodów upadłego konsumenta oraz listy wierzytelności, czyli - spisuje inwentarz. Po czym sprzedaje majątek upadłego i spłaca zobowiązania wobec wierzycieli. Jeżeli majątku nie wystarczy na spłatę, co raczej jest stanem normalnym, czas na spłacanie wierzytelności ratalnie.
4. Spłata wierzycieli w ratach
Kolejnym etapem sądowym jest wydanie przez sędziego postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Trwa to maksymalnie 36 miesięcy. Dłużnik ma wtedy obowiązek spłacania reszty zaległości w ustalonych przez sąd kwotach i terminach. Oczywiście, jeżeli sąd rozważywszy wszystkie okoliczności dojdzie do wniosku, że nie ma szans, żeby dłużnik spłacił w tym okresie chociaż część długu, nie wszczyna postępowania likwidacyjnego, i już teraz umarza wszystkie jego długi.
5. Umorzenie długów
Po zakończeniu powyższych czynności sąd wydaje - na wniosek upadłego - postanowienie o umorzeniu niewykonanych zobowiązań, czyli - umarza resztę długu. Upadły zaczyna nowe życie - beż żadnych długów.

A jak Polak może zbankrutować w Anglii?

Od 2009 roku w Polsce obowiązuje ustawa o upadłości konsumenckiej (w 2014 znowelizowana). Za to już od 2000 r. obywatel kraju, w którym istnieje prawo upadłości konsumenckiej, może ogłosić bankructwo w innym kraju wspólnotowym. Należy do nich również Anglia - tutaj prawo w tym zakresie jest najkorzystniejsze. W Anglii upadłość konsumencką może ogłosić każdy. Także grupy wyłączone z polskiej ustawy, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnicy. Wystarczy przez sześć miesięcy przed złożeniem wniosku mieć tam legalną pracę, płacić ubezpieczenie i mieć konto w banku. Zadłużenie winno wynosić minimum odpowiednik 15 000 funtów. Sąd pobiera 755 funtów opłaty od każdego wniosku, w którym należy wypisać wszystkie zobowiązania, które mamy w Polsce. Proces upadłościowy trwa maksymalnie 24 miesiące, zazwyczaj ok. 12 miesięcy. Przez sześć lat upadły jest wpisany do brytyjskiego odpowiednika BIK, a potem jej dane osobowe są usuwane z systemu. I to praktycznie tyle - po ogłoszeniu upadłości w Anglii długi w Polsce przestają istnieć. Właściwie nie zdarza się, żeby sąd odrzucił wniosek o upadłość. Rejestr osób, które ogłosiły upadłość, prowadzony jest na stronie www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register.


Loading

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w tej witrynie. Informacje, jak korzystasz z tej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczegóły