Blog o oddłużaniu.
Jak wyjść z długów.
Pomoc osobom zadłużonym.
                  
Start - Blog o finansach osobistych | Oddłużanie | Windykacja | Ochrona prywatności | Regulamin | O nas | Kontakt | Mapa serwisu


Oddłużanie - pomoc osobom zadłużonym

Jak wyjść z pętli zadłużenia? - 19 listopada 2017 r.

Jeżeli masz trudności w spłacaniu kredytu lub pożyczki, warto skorzystać z pomocy firmy, która profesjonalnie pomaga dłużnikom. Kontakt z doradcą oraz wstępna analiza są zawsze bezpłatne, więc niczym się nie ryzykuje, a można wiele zyskać, np. obniżenie rat o kilkadziesiąt %. Następnie piszę o tym, jak krok po kroku przejść upadłość konsumencką w Polsce, oraz w Anglii.

Pomoc osobom zadłużonym

Kompleksową pomoc dla osób zadłużonych oferuje spółka Progress Finance Group, podmiot polski z siedzibą we Wrocławiu. Firma działa już od wielu lat i pomogła tysiącom zadłużonych. Ich Plan Naprawczy obejmuje analizę raportów z BIG, BIK oraz ZBP, ponadto czyszczą historię kredytową, zmniejszają raty wszystkich zobowiązań i wycofują zajęcia komornicze. W tym roku przyznano im tytuł "Rzetelna Firma", objęty patronatem Krajowego Rejestru Długów. Kontakt jest całkowicie bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje, wystarczy podać imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
          Progress Finance Group pomaga również tym dłużnikom, którzy jedyną nadzieję widzą dla siebie już tylko w Upadłości Konsumenckiej. Takie rozwiązanie skierowane jest do osób, które ze względu na przeciwności losu straciły płynność finansową, a ich obecna sytuacja życiowa nie rokuje możliwości spłaty całości lub części zobowiązań. Jeżeli już nie radzisz sobie ze spłatą długu, lub sytuacje losowe zmusiły Cię do zawieszenia lub zaprzestania regularnych płatności, możliwe, że upadłość jest jedynym wyjściem z sytuacji. Ważne jest to, że przyczyny niewypłacalności powinny być niezależne, ale nie jest to absolutnie konieczne. Ponownie, kontakt i wstępna analiza są zawsze bezpłatne, więc niczym się nie ryzykuje.
          I jeszcze jedno - jeżeli Twoje problemy polegają tylko na tym, że sąd wysłał Ci Nakaz Zapłaty, możesz również uzyskać pomoc w złożeniu skutecznego sprzeciwu.

Sprawdzenie BIK za darmo, ochrona przed wyłudzeniami

Swój BIK można teraz szybko i bezpłatnie sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej, zakładając konto próbne. Poznasz tutaj swoją ocenę punktową oraz historię kredytową, a dzięki alarmom wysyłanym na mail lub przez sms można zyskać ochronę przed wyłudzeniem kredytu i opóźnieniami w spłacie. Warto wiedzieć, czy ma się szansę na wymarzony kredyt - z tego wiarygodnego narzędzia korzystają też banki przy weryfikacji wniosków kredytowych. Chętni mogą skorzystać ze specjalnej oferty kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie ustawy o prawie bankowym.

Z BIK-u przykład wziął również KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów. Tam również można obecnie założyć bezpłatne konto, które chroni nasze finanse. Działa to w ten sposób: ktoś nielegalnie zdobywa nasze dane. Chcąc wziąć na nasze konto pożyczkę wysyła wniosek do firmy kredytowej lub pożyczkowej. A ta firma musi najpierw złożyć zapytanie do BIK lub KRD, aby poznać naszą kondycję finansową. I wtedy dostajemy powiadomienie sms-em lub emailem o tym, że ktoś pyta o naszą zdolność i historię kredytową. Jeżeli nic nie wiesz o takim wniosku, wystarczy teraz nie wyrazić zgody na udostępnienie naszych danych, i nasze bezpieczeństwo finansowe jest zachowane. Warto skorzystać z tych opcji, póki są bezpłatne.

Upadłość konsumencka - krok po kroku

Od 2015 roku każda osoba fizyczna ma prawo ogłosić upadłość. Oto, jak tego dokonać.
1. Przygotowanie wniosku do sądu
Opisując przyczyny upadłości należy bardzo szczegółowo i rzetelnie, nieczego nie ukrywając, opisać cały swój majątek, oraz okoliczności wpadnięcia w długi. Trzeba wykazać, że kłopoty finansowe były spowodowane nie ze swojej winy, lub też z rażącego niedbalstwa. Czyli np. utrata pracy i brak możliwości znalezienia innej za podobnym wynagrodzeniem będzie okolicznością działającą na naszą korzyść. W każdym wniosku do sądu warto też powołać się na względy słuszności lub humanitarne, czyli np. zły stan zdrowia uniemożliwiający pracowanie. Ale tak naprawdę to praktycznie wszystko będzie tu pasować, bo są to pojęcia nieprecyzyjne. Przy ich wskazaniu niedbalstwo lub wina mogą nie być brane pod uwagę.
Ponadto we wniosku trzeba dokładnie opisać swoje długi: kto jest wierzycielem (może być jeden lub więcej), jego (ich) dane, kwotę zadłużenia, termin spłaty długu (musi już on minąć). Należy też wpisać wierzytelności sporne i określić, z jaką ich częścią się zgadzamy, czyli część lub nic. Trzeba też opisać zabezpieczenia na swoim majątku: hipoteki i zastawy.
Wydaje się to skomplikowane, ale tak naprawdę wcale tak bardzo nie jest. Poza tym, jeżeli wniosek do sądu nie będzie zawierał czegoś istotnego, sąd wniosek odeśle i wskaże, co poprawić. Nie należy bać się samego sądu jako instytucji - jak każdy organ państwowy jest stworzony do pomocy obywatelowi. Warto pamiętać o tym, że dla sądu liczba wierzycieli i wysokość długu nie ma żadnego znaczenia - ważne są tylko okoliczności wpadnięcia w długi.
2. Postępowanie w sądzie
Gotowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu gospodarczego. Właściwy jest ten dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Opłata za złożenie wynosi 30 zł, ale jeżeli nawet na tyle dłużnika nie stać, może postarać się o zwolnienie z opłaty. Jak wspomniałem wcześniej, sąd zbada wniosek pod kątem formalnym - czy zawiera wszystkie konieczne informacje, czy jest prawidłowo uzasadniony. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały dokonane, sąd po 2 - 4 miesiącach postanawia ogłosić upadłość konsumencką.
W postanowieniu sąd: wskazuje dane upadłego; określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze sądowym i gospodarczym; wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; oraz wyznacza sędziego-komisarza i - co bardzo ważne - syndyka.
Postanowienie jest prawomocne w dniu jego ogłoszenia.
Prawomocne postanowienie o upadłości konsumenckiej powoduje zawieszenie oraz umorzenie wszystkich postępowań egzekucyjnych oraz zajęć dokonanych przez komornika. Teraz zostaną one zastąpione postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez wyznaczonego syndyka. Wymagalne stają się wszystkie zadłużenia - nawet te, które mimo problemów spłacaliśmy regularnie.
Uwaga - jeżeli upadły jest w związku małżeńskim, w którym ustanowiona jest wpólność majątkowa, z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek wchodzi do masy upadłości, a pomiędzy małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Współmałżonek zostaje wtedy wierzycielem upadłego i jak każdy inny wierzyciel może zgłosić swoją wierzytelność syndykowi. Natomiast jeżeli małżonkowie wspólnie wzięli kredyt, wobec upadłego zobowiązanie zostanie umorzone, a wobec współmałżonka nie - nadal będzie musiał spłacić całość.
3. Postępowanie upadłościowe
Teraz zaczyna działać syndyk. Ważne jest, aby nie ukrywać przed nim majątku, gdyż jeżeli syndyk to odkryje, może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego i z upadłości nici. Tu warto pamiętać, że syndyk wszystkiego nie zabiera - zostawia rzeczy osobiste, pościel, żywność, drobne sprzęty oraz leki. Także pieniądze w części pozwalającej na przeżycie i dojazdy do pracy. Nie zabiera też różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Syndyk ma za zadanie ustalić skład i wartość masy upadłości, tj. majątku i dochodów upadłego konsumenta oraz listy wierzytelności, czyli - spisuje inwentarz. Po czym sprzedaje majątek upadłego i spłaca zobowiązania wobec wierzycieli. Jeżeli majątku nie wystarczy na spłatę, co raczej jest stanem normalnym, czas na spłacanie wierzytelności ratalnie.
4. Spłata wierzycieli w ratach
Kolejnym etapem sądowym jest wydanie przez sędziego postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Trwa to maksymalnie 36 miesięcy. Dłużnik ma wtedy obowiązek spłacania reszty zaległości w ustalonych przez sąd kwotach i terminach. Oczywiście, jeżeli sąd rozważywszy wszystkie okoliczności dojdzie do wniosku, że nie ma szans, żeby dłużnik spłacił w tym okresie chociaż część długu, nie wszczyna postępowania likwidacyjnego, i już teraz umarza wszystkie jego długi.
5. Umorzenie długów
Po zakończeniu powyższych czynności sąd wydaje - na wniosek upadłego - postanowienie o umorzeniu niewykonanych zobowiązań, czyli - umarza resztę długu. Upadły zaczyna nowe życie - beż żadnych długów.

A jak Polak może zbankrutować w Anglii?

Od 2009 roku w Polsce obowiązuje ustawa o upadłości konsumenckiej (w 2014 znowelizowana). Za to już od 2000 r. obywatel kraju, w którym istnieje prawo upadłości konsumenckiej, może ogłosić bankructwo w innym kraju wspólnotowym. Należy do nich również Anglia - tutaj prawo w tym zakresie jest najkorzystniejsze. W Anglii upadłość konsumencką może ogłosić każdy. Także grupy wyłączone z polskiej ustawy, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolnicy. Wystarczy przez sześć miesięcy przed złożeniem wniosku mieć tam legalną pracę, płacić ubezpieczenie i mieć konto w banku. Zadłużenie winno wynosić minimum odpowiednik 15 000 funtów. Sąd pobiera 755 funtów opłaty od każdego wniosku, w którym należy wypisać wszystkie zobowiązania, które mamy w Polsce. Proces upadłościowy trwa maksymalnie 24 miesiące, zazwyczaj ok. 12 miesięcy. Przez sześć lat upadły jest wpisany do brytyjskiego odpowiednika BIK, a potem jej dane osobowe są usuwane z systemu. I to praktycznie tyle - po ogłoszeniu upadłości w Anglii długi w Polsce przestają istnieć. Właściwie nie zdarza się, żeby sąd odrzucił wniosek o upadłość. Rejestr osób, które ogłosiły upadłość, prowadzony jest na stronie www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register.


Loading

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w tej witrynie. Informacje, jak korzystasz z tej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczegóły